Camry 2012 Club - Technical & Knowledge > Audio & Entertainment

จอหัวหมอน

<< < (3/5) > >>

Top:

--- อ้างจาก: Chatree ที่ 19 พฤษภาคม 2012 04:52:06 ---ต้องการใส่จอหัวหมอนตัว HV แบบเเยกอิสระไม่พ่วงจอด้านหน้า ต้องการหาข้อมูลที่ต่อจัมระบบไฟกับรถ ตรงใหนดีครับ
แบบไม่ต้องรื้อเยอะ  o22 o22 o22

--- End quote ---


ทำได้ครับ แบบไม่ต้องรื้อฟรอทเลยครับ โดยมีวิธีทำดังนี้
1.ต่อผ่านไฟ ACC เป็น+ขนาด 12 volt  หรือไฟสวิทช์กุญแจ สำหรับฟรอทหรือวิทยุติดรถ ต่อผ่านมาจากกุญแจของรถ คือเปิดกุญแจถึงจะมีไฟจ่ายออกมาให้กับวิทยุ  พร้อมใส่ฟิว 15-20 a วิธีนี้มีข้อดีครับ หากเราลืมปิดจอที่หมอน เมื่อกดปิดสวิทช์กุญแจ จอที่หมอนจะปิดเอง ไม่กินแบตหากลืมปิดจอ ไม่ต้องรื้อฟรอทหาไฟAcc บริเวณสวิทช์กุญแจครับ ตำแหน่งสายไฟ ACC ดังภาพครับ จะหายากสักหน่อยครับ

2.ต่อผ่านไปยังแบตด้านหลังได้โดยตรง เข้าที่แบต 12 V นะครับ ไม่ใช้แบต HV นะครับ พร้อมใส่ฟิว 15-20 a แต่วิธีนี้ถ้าลืมปิดจอที่หมอน แบตอาจหมดได้ครับ มีวิธีแก้โดยการใส่รีเล แต่ต้องผ่านไฟ acc อยู่ดีครับ

Prame \(-_-)/:

--- อ้างจาก: KKLPN ที่ 20 พฤษภาคม 2012 06:20:52 ---
--- อ้างจาก: Prame \(-_-)/ ที่ 20 พฤษภาคม 2012 01:55:09 --- ไฟ ACC คืออะไรครับ  o18

--- End quote ---

ไฟ AC. คือไฟกระแสสลับ ใช้ supply ให้กลับ  เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในนี้เรื่องจอ ก็คือหาแหส่งจ่ายไฟให้จอ

เราจะไปต่อโดยตรงจากหม้อแบตลูกเล็กไม่ได้ เพราะเป็นไฟ DC

ต้องหาแหล่งจ่ายไฟ ของรถเดิมที่ใกล้ที่สุด น่าจะเป็น 12 v ไม่แน่ใจ
ที่ต่อไปยังไฟแพดาน ถ้าทําเองก็ลองหาจาก ด้านบรรไดผู้โดยสานด้านหน้า
รื้อออกมาก็จะเจอ สายไฟจํานวนมาก ก็ต้องว่าสายไหน ทางที่ดีให้ผู้ชํานาญทําให้ดีกว่า

--- End quote ---

ถ้าไฟ AC ที่เป็นไฟกระแสสลับ อันนี้เคยได้ยินครับ แต่คำว่าไฟ ACC นี่ไม่เคยได้ยินจริงๆ อีกอย่างผมคิดว่าวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ ไม่น่าจะมีไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ คิดว่าเป็นไฟ DC ทั้งระบบ โดยเฉพาะพวกที่ต่อให้เครื่องเสียงหรือหลอดไฟ นี่ยิ่งไม่น่าเป็นกระแสสลับนะครับ  o18 o18 o18

PMC:

--- อ้างจาก: Prame \(-_-)/ ที่ 21 พฤษภาคม 2012 12:50:55 ---
--- อ้างจาก: KKLPN ที่ 20 พฤษภาคม 2012 06:20:52 ---
--- อ้างจาก: Prame \(-_-)/ ที่ 20 พฤษภาคม 2012 01:55:09 --- ไฟ ACC คืออะไรครับ  o18

--- End quote ---

ไฟ AC. คือไฟกระแสสลับ ใช้ supply ให้กลับ  เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในนี้เรื่องจอ ก็คือหาแหส่งจ่ายไฟให้จอ

เราจะไปต่อโดยตรงจากหม้อแบตลูกเล็กไม่ได้ เพราะเป็นไฟ DC

ต้องหาแหล่งจ่ายไฟ ของรถเดิมที่ใกล้ที่สุด น่าจะเป็น 12 v ไม่แน่ใจ
ที่ต่อไปยังไฟแพดาน ถ้าทําเองก็ลองหาจาก ด้านบรรไดผู้โดยสานด้านหน้า
รื้อออกมาก็จะเจอ สายไฟจํานวนมาก ก็ต้องว่าสายไหน ทางที่ดีให้ผู้ชํานาญทําให้ดีกว่า

--- End quote ---

ถ้าไฟ AC ที่เป็นไฟกระแสสลับ อันนี้เคยได้ยินครับ แต่คำว่าไฟ ACC นี่ไม่เคยได้ยินจริงๆ อีกอย่างผมคิดว่าวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ ไม่น่าจะมีไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ คิดว่าเป็นไฟ DC ทั้งระบบ โดยเฉพาะพวกที่ต่อให้เครื่องเสียงหรือหลอดไฟ นี่ยิ่งไม่น่าเป็นกระแสสลับนะครับ  o18 o18 o18

--- End quote ---

ไฟที่สวิทกุญแจและระบบไฟต่างๆในรถยนต์ ร้านเครื่องเสียงเรียกไฟ ACC ครับ คือเรียกตาม สวิทกุญแจรถ ครับ เวลาเปิด on ขึ้นมา 1 แกร๊กก่อนสตาร์ท จะมีเขียนว่าตัวหนังสือ ACC อยู่ที่เบ้ากุญแจ เลยเรียกตามๆกันมานานแล้วหละครับ

Prame \(-_-)/:

--- อ้างจาก: PMG ที่ 22 พฤษภาคม 2012 17:16:33 ---
--- อ้างจาก: Prame \(-_-)/ ที่ 21 พฤษภาคม 2012 12:50:55 ---
--- อ้างจาก: KKLPN ที่ 20 พฤษภาคม 2012 06:20:52 ---
--- อ้างจาก: Prame \(-_-)/ ที่ 20 พฤษภาคม 2012 01:55:09 --- ไฟ ACC คืออะไรครับ  o18

--- End quote ---

ไฟ AC. คือไฟกระแสสลับ ใช้ supply ให้กลับ  เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในนี้เรื่องจอ ก็คือหาแหส่งจ่ายไฟให้จอ

เราจะไปต่อโดยตรงจากหม้อแบตลูกเล็กไม่ได้ เพราะเป็นไฟ DC

ต้องหาแหล่งจ่ายไฟ ของรถเดิมที่ใกล้ที่สุด น่าจะเป็น 12 v ไม่แน่ใจ
ที่ต่อไปยังไฟแพดาน ถ้าทําเองก็ลองหาจาก ด้านบรรไดผู้โดยสานด้านหน้า
รื้อออกมาก็จะเจอ สายไฟจํานวนมาก ก็ต้องว่าสายไหน ทางที่ดีให้ผู้ชํานาญทําให้ดีกว่า

--- End quote ---

ถ้าไฟ AC ที่เป็นไฟกระแสสลับ อันนี้เคยได้ยินครับ แต่คำว่าไฟ ACC นี่ไม่เคยได้ยินจริงๆ อีกอย่างผมคิดว่าวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ ไม่น่าจะมีไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ คิดว่าเป็นไฟ DC ทั้งระบบ โดยเฉพาะพวกที่ต่อให้เครื่องเสียงหรือหลอดไฟ นี่ยิ่งไม่น่าเป็นกระแสสลับนะครับ  o18 o18 o18

--- End quote ---

ไฟที่สวิทกุญแจและระบบไฟต่างๆในรถยนต์ ร้านเครื่องเสียงเรียกไฟ ACC ครับ คือเรียกตาม สวิทกุญแจรถ ครับ เวลาเปิด on ขึ้นมา 1 แกร๊กก่อนสตาร์ท จะมีเขียนว่าตัวหนังสือ ACC อยู่ที่เบ้ากุญแจ เลยเรียกตามๆกันมานานแล้วหละครับ

--- End quote ---

แต่มันเป็นไฟกระแสตรง ใช่มั้ยครับพี่ภาส

Chatree:

--- อ้างจาก: Top ที่ 21 พฤษภาคม 2012 11:21:24 ---
--- อ้างจาก: Chatree ที่ 19 พฤษภาคม 2012 04:52:06 ---ต้องการใส่จอหัวหมอนตัว HV แบบเเยกอิสระไม่พ่วงจอด้านหน้า ต้องการหาข้อมูลที่ต่อจัมระบบไฟกับรถ ตรงใหนดีครับ
แบบไม่ต้องรื้อเยอะ  o22 o22 o22

--- End quote ---


ทำได้ครับ แบบไม่ต้องรื้อฟรอทเลยครับ โดยมีวิธีทำดังนี้
1.ต่อผ่านไฟ ACC เป็น+ขนาด 12 volt  หรือไฟสวิทช์กุญแจ สำหรับฟรอทหรือวิทยุติดรถ ต่อผ่านมาจากกุญแจของรถ คือเปิดกุญแจถึงจะมีไฟจ่ายออกมาให้กับวิทยุ  พร้อมใส่ฟิว 15-20 a วิธีนี้มีข้อดีครับ หากเราลืมปิดจอที่หมอน เมื่อกดปิดสวิทช์กุญแจ จอที่หมอนจะปิดเอง ไม่กินแบตหากลืมปิดจอ ไม่ต้องรื้อฟรอทหาไฟAcc บริเวณสวิทช์กุญแจครับ ตำแหน่งสายไฟ ACC ดังภาพครับ จะหายากสักหน่อยครับ

2.ต่อผ่านไปยังแบตด้านหลังได้โดยตรง เข้าที่แบต 12 V นะครับ ไม่ใช้แบต HV นะครับ พร้อมใส่ฟิว 15-20 a แต่วิธีนี้ถ้าลืมปิดจอที่หมอน แบตอาจหมดได้ครับ มีวิธีแก้โดยการใส่รีเล แต่ต้องผ่านไฟ acc อยู่ดีครับ

--- End quote ---

ขอบคุณครับ คุณท็อปชัดเจนเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version